The publication “Lasting Impact. Measuring the social impact of worker and social cooperatives in Europe: focus on Italy and Spain" highlights the positive impact that social and worker cooperatives are providing to the communities they are rooted in and to the people involved, such as workers, worker members, and the beneficiaries of the services they provide.

Co-authored with Italian member Confcooperative Federsolidarietà, and Spanish member COCETA, the report shows how cooperatives can promote economic, social, and environmental sustainability in their communities in an inclusive, democratic, and collaborative way. It provides concrete, functional examples of social impact assessment tools that are already being used in Italy and Spain.

After its original publication at the beginning of 2022 in English, the Polish version (in collaboration with our Polish member NAUWC) is now readily available.

 

Discover the report in Polish

Read the publication in English

 

 

Raport CECOP pt. Trwałe oddziaływanie już dostępny w języku polskim

 

 

Na początku 2022 roku CECOP opublikował raport "Lasting Impact. Measuring the social impact of worker and social cooperatives in Europe: focus on Italy and Spain". Publikacja jest teraz również w języku polskim.

Publikacja pt. „Trwałe oddziaływanie” podkreśla pozytywny wpływ, jaki spółdzielnie socjalne i spółdzielnie pracy wywierają na społeczności, w których są zakorzenione, oraz na osoby zaangażowane, takie jak pracownicy, członkowie pracowni oraz beneficjenci świadczonych przez nie usług.

Raport, którego współautorami są organizacje członkowskie CECOP:  Confcooperative Federsolidarietà z Włoch oraz COCETA z Hiszpanii, pokazuje, jak spółdzielnie mogą promować zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i ekologiczny w swoich społecznościach w sposób zintegrowany, demokratyczny i oparty na współpracy. Przedstawia konkretne i funkcjonalne przykłady narzędzi oceny wpływu społecznego, które mają swoje zastosowanie we Włoszech i Hiszpanii.

Po jego oryginalnym wydaniu w języku angielskim, raport j. polskim (we współpracy z naszym polskim członkiem NAUWC) jest już dostępny.

 

Poznaj raport w języku polskim

Przeczytaj publikację w języku angielskim

 

 

 

 

This publication has been funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.